Result Of Engineering-Sciences-Humanities –  FE 2021-22 Sem I


FE result banner

First Year Toppers : 2013-14

Sr. No. Name of the student % Marks
1 GAIKWAD TUSHAR MANIK 76.00%
2 ROSHAN PATIL 73.35%
3 PANGAVHANE ABHIJEET PRABHAKAR 71.71%

First Year Toppers : 2014-15

Sr. No. Name of the student % Marks
1 ADAVADKAR BHUSHAN RAJENDRA 75.07%
2 JADHAV PRASAD SANJAY 74.71%
3 CHAUHAN RUCHIT JAYANTILAL 73.57%
4 MAYUR PATIL 72.79%
5 NAMBIAR GAURI HARINDRAN 72.71%

First Year Toppers : 2015-16

Sr. No. Name of the student % Marks
1 PAWAR SANIL MOHAN 9.52
2 SONONE KALIPRASAD PANDIT 9.24
3 DIXIT BRIJ GOPAL DAYANARAYAN 9.12
4 PATEL HIMANSHU RAJESH 8.88
5 UGALE MANDAR RAMESH 8.54

First Year Toppers : 2016-17

Sr. No. Name of the student % Marks
1 SAURABH DAS 9.46
2 ABHIMANYU SINGH 8.86
3 RIYA PARIMAL SAHA 8.74
4 PRATHAMESH DUBEY 8.54
5 TEJASKUMAR MAKANI 8.46

First Year Toppers : 2017-18

 

Sr. No. Name of the student % Marks
1 MRUNAL GANDHI 9.82
2 RICHIR PATIL 8.96
3 PRAJAKTA JAGTAP 8.74
4 AMAN SINGH 8.74
5 SAKSHI JUNNARE 8.42
6 AFTAB SHAIKH 8.36

First Year Toppers : 2018-19

Sr. No. Name of the student % Marks
1 NIRBHAY NARAYAN YADAV 9.2
2 GANESH VISHNU PARBAT 9.16
3 DAWANGE SWAPNIL SANJAY 8.68
4 PATIL GAURAV DINESH 8.48
5 SOURABH RANTHAMBA 8.36

First Year Toppers : 2019-20

Sr. No. Student Name SGPA
1 DHANESH VASAIKAR 9.14
2 KARAN UGALE 8.8
3 SIHAM DEY 8.52
4 AKASH OJHA 8.25
5 APEKSHA GAIKAR 8.07

First Year Toppers : 2020-21

Sr. No. Name of the student % Marks
1 ASHWIN SAPKALE 9.64
2 SANKALP SHINDE 9.3
3 TANVIR TABREJ SHAIKH 9.18
4 TEJAL DEOKAR 8.98
5 DARSHAN JAWALE 8.93